ئاترینا /کلاسیک SGC5-531N

سنۆوا
  • تایمەر میکانیکی
  • جامی سکەیی ناوخۆیی دەرگای فڕن
  • دەرەجەی باکالیتی ئیتالی بەرگەگر لە ئاست گەرما
  • دیواری چەند نهۆمی فڕن
  • چەرخی دەستی
  • خاوەن پلەیتی شووشەیی لە سەرەکەی

کلمات کلیدی:Gas cooker,Gas stove,Oven

بەرهەمە تایبەتەکان

Previous Next