ڕۆمینا/ دیجیتال/ سەلف کلین

سنۆوا
  • تایمەری دیجیتالی
  • دەرەجەی باکالیتی ئیتالی بەرگەگر لە ئاست گەرما
  • داپۆشەری ڕۆکەشکراو بە سەلف کلین
  • جامی سکەیی ناوخۆیی دەرگای فڕن
  • دیواری خاوەن هێڵی ئاسنین(سکەیی) بۆ فڕن
  • دەرەجەی سلەکتۆری
  • چەرخی ئۆتۆماتیک
  • خاوەن داپۆشەری شووشەیی

کلمات کلیدی:Gas cooker,Gas stove,Oven

بەرهەمە تایبەتەکان

Previous Next