وارانتی

R and D

 

اسنوا در خصوص کیفیت و سالم بودن محصولاتش مسئولیت کامل دارد و این محصولات را با ضمانتی ۱۰ ساله حمایت می نماید .

با خرید محصولات ما ، به شما بصورت خودکار از طریق مرکز خدمات ما سرویس نگهداری و تعمیر رایگان عرضه خواهد شد . کارت ضمانت به مشتریان ما با شرایط مورد مطلوب ارائه می گردد . این کارت محصولات اسنوای خریداری شده ی شما را در مقابل هر گونه ایراد یا عدم کارکرد مطمئن می سازد . به منظور دریافت سرویس ضمانت ما ،از دریافت کارت ضمانت معتبر اسنوا از فروشنده اطمینان حاصل نمایید . این کارت میبایست بطور کامل تکمیل گردد و بایستی شامل اطلاعات در مورد نوع محصول ، نام محصول، تاریخ خرید و شماره سریال محصول کارخانه باشد .

محصولات ویژه

Previous Next