اورانــوس / دیجیتال

لوازم خانگی اسنوا
  • تایمر و شعله زماندار دیجیتالی
  • شعله وسط صفحه رو، ساخت ایتالیا
  • کنترل دوگانه شعله وسط
  • ولوم های باکالیت مقاوم به حرارت
  • شیشه کشویی داخلی درب فر
  • دیواره ریل دار فر
  • فندک اتوماتیک
  • ولوم سلکتوری
  • شیشه رو

کلمات کلیدی: اجاق گاز, فر

محصولات ویژه

Previous Next